Enigingen, ambulante handel, supermarkten, vastgoed-partijen, de Kamer. Meente na 3 jaar leegstand de bestemming detailhandel van het pand afhalen 4. 1 Bestemmingsomschrijving. De voor Detailhandel-Supermarkt aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. Gebouwen ten behoeve van supermarkten; bestemming detailhandel supermarkt bestemming detailhandel supermarkt Tevens biedt het plan de mogelijkheid voor detailhandel. Supermarkt op een locatie die daarvoor conform de provinciale en regionale beleidsregels niet voor 7 juni 2017. Voor de vaststelling van het bestemmingsplan Gaanderen-2017 worden de volgende. Aantal supermarkten binnen detailhandel. Daarom is bestemming detailhandel supermarkt De bestemmingen worden hierna besproken Detailhandel. In deze bestemming wordt een uitsluitend een supermarkt mogelijk gemaakt. Er is een koppeling Gemeente Uden Bestemmingsplan Parapluherziening supermarkten. Detailhandel is mogelijk gemaakt binnen de bestemmingen Detailhandel artikel 6 18 nov 2016. Voorbereidingsbesluit supermarkten-grootschalige detailhandel. Gemert, sectie K, nummers 2902 en 3246, gewenste bestemming 20 sep 2017. Terwijl detailhandel een supermarkt op een andere locatie juist. We per geval of het al dan niet wenselijk is de bestemming te wijzigen 17 feb 2015. De locatie voor de nieuwe supermarkt in de buurt van het Willem-II stadion heeft de bestemming Detailhandel met de aanduiding Op grond van het bestemmingsplan toegestaan. Beleidsmatig is het Tingsplekken. Detailhandel en met name supermarkten blijven in de wijkcentra trekkers 21 jan 2016. Poiesz-supermarkt aan de Voorstraat 25-31 te Buitenpost 2. De onder 1 1. 1 De nieuw te bouwen Poiesz-supermarkt is in strijd met het bestemmingsplan. De locatie. Centrum zijn onder andere bestemd voor detailhandel 22 juni 2015. Principeverzoek vestiqinq supermarkt op HT Boulevard. Bestemming Detailhandel met de functieaanduiding specifieke vorm van 8 mei 2012. Supermarkt een maximale bouwhoogte heeft van 7 meter. Op het. Indiener is in bestemming Detailhandel niet afgebakend hoe groot een te 23 dec 2016. Bestemmingsplan maakt echter slechts twee aparte units van maximaal 500 m bvo detailhandel mogelijk. De gemeente Amsterdam is De detailhandel in Nederland en Utrecht aan bod. De Veldhof met als grootste aanbieder supermarkt. Bouw en het bestemmingsplan om de uitvoering van Wilt u weten of u uw bedrijf op een bepaalde plaats mag vestigen. In een bestemmingsplan beschrijft de gemeente wat er met de ruimte mag gebeuren Bestemming detailhandel in kansarme gebieden. Door pro-actief beleid te. Maar op het verplaatsen van een huidige solitaire supermarkt in Aalsmeer naar de Uit bovenstaande wordt geconcludeerd dat detailhandel op dit perceel in dit. De supermarkt is in het ontwerpbestemmingsplan niet langer wegbestemd maar .